Nasza oferta

Zajęcia dla uczniów w terenie

Zorganizowane grupy szkolne z Dolnego Śląska uczestniczą w zajęciach terenowych organizowanych w najciekawszych miejscach przyrodniczych Dolnego Śląska, odbywających się na ścieżkach edukacyjnych. Grupy szkolne przy pomocy instruktorów terenowych wykonują ćwiczenia, obserwacje, badania i zabawy przyrodnicze. Bezpośrednio w terenie dzieci i młodzież doskonale przyswaja podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym ucząc się jego poszanowania.

Zajęcia dla uczniów w szkole

Instruktorzy edukacji ekologicznej mogą dojechać na umówione zajęcia także do Państwa szkoły. W klasie uczniowie zapoznają się z największymi zagrożeniami ekologicznymi współczesnego świata i uświadomią sobie jak wiele niebezpieczeństw zagraża Ziemi. Dzięki naszym zajęciom uczniowie w ciekawy sposób dowiedzą się jakie są przyczyny i skutki globalnych problemów tj. góry śmieci, czy brak wody oraz znajdą receptę na to jak im zaradzić.

Dowiedz się więcej...

Szkolenia dla nauczycieli

Podczas szkoleń w terenie nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje w zakresie aktywnych metod edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Na szkoleniach nauczyciele zostaną przygotowani do pracy ze swoimi klasami szkolnymi w nowy, interesujący sposób, poprzez gry i zabawy przyrodnicze. Głównym założeniem szkoleń jest pokazanie nauczycielom możliwości prowadzenia lekcji przyrody w każdym miejscu, nawet w najbliższym otoczeniu szkoły.