Dobre praktyki dla szkół na rzecz łagodzenia zmian klimatu na terenach przyszkolnych

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja

Przykłady realizacji:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach

(Edukacja dla klimatu - projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego)
Projekt ma na celu poprawę walorów estetycznych i umożliwienie uczniom kontaktu ze środowiskiem naturalnym gdzie jest możliwość rozładowania stresu, wyciszenia emocji. Zrealizowany projekt umożliwi kształtowanie postaw proekologicznych i przyczyni się do łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Proces realizacji zachęci młodzież do działań w najbliższym otoczeniu szkoły w trakcie a także poza godzinami zajęć.
Dotychczas uczniowie posadzili zakupione pnącza w donicach z pergolą.

SP4 Polkowice
SP4 Polkowice 1
SP4 Polkowice 2

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12

(Kwietna łąka i dom dla owadów)
Szkoła posiada niezagospodarowany pas zieleni, który uczniowie chcą pozostawić jako ostoję dzikiej przyrody w mieście. Będzie to także miejsce do zajęć dydaktycznych z przyrody i biologii gdzie będzie można poznawać rodzime gatunki dziko rosnących roślin łąkowych.

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy

("Przyroda łagodzi zmiany klimatu" - Zielony zakątek w szkole)
W otoczeniu szkoły potrzeba jest więcej zieleni. Zielony zakątek pozwoli podjąć działania edukacyjne mające na celu uświadomienie ludziom jaki wpływ ma przyroda na ludzi i klimat.
Utworzono „zielony zakątek”, na który składają się ramy z mchem chrobotkiem oraz rośliny doniczkowe. Mech jest antyalergiczny i nie absorbuje kurzu, nie trzeba go też podlewać.

11

Szkoła Podstawowa w Snowidzy

(Pomiar składników pogody z wykorzystaniem klatki meteorologicznej)
W listopadzie minionego roku udało się nam powołać grupę uczniów do realizacji projektu, zamówić i zakupić klatkę meteorologiczną z urządzeniami pomiarowymi. Ponieważ sytuacja epidemiczna zmusiła nas do izolacji i pracy zdalnej, dzieci uczyły się prowadzić dziennik pogody i wpisywać dane pomiarowe jej składników, korzystając z już dostępnych urządzeń .
Po powrocie do szkoły, będą korzystały z wyposażenia klatki meteorologicznej , wykonają pomiary, zapiszą je i zinterpretują.

C
B
Aa

Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy
(Przedogródek "DZIEWIĘTNASTKA")

Wiele dostępnych dowodów wskazuje, iż zmiany klimatyczne będą miały znaczny wpływ na różnorodność biologiczną, zarówno na poziomie ekosystemu, jak i na poziomie gatunkowym i liczebności populacji. Dlatego też szkoła chce w najbliższej okolicy aktywnie uczestniczyć i ocenić potencjalny wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną.
Na terenie szkoły wybrano do zagospodarowania przestrzeń, gdzie przygotowano miejsce do zasadzenia roślin.

L
Ll
Lll

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworze
(Zielona rewolucja na terenie szkoły)

Celem było wykonanie żwirowej rabaty przy wejściu do szkoły, która będzie miejscem przyjaznym dla zwierząt. Dlatego posadzono tam wiele roślin kwitnących oraz zostanie zamontowane poidełko oraz domek dla owadów. Drugim działaniem było wykonanie kwitnącej alei drzew i krzewów.

Jawor
Ggg
Gggg

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi
(Zimnozielony ogród)

Poprzez bezpośrednie działania uczniów na terenie szkoły, uczestnicy mogą poszerzyć wiedzę o wpływie zmian klimatycznych na bioróżnorodność i otoczenie człowieka, oraz zdobyć umiejętność sadzenia i opieki nad roślinami.
W ramach projektu stworzyono „Zimozielony ogród”. Na zagospodarowanych 43m2 zasadzono rośliny takie jak Laurowiśnia wschodnia, Skimmia japonica Rubella, Żurawka ogrodowa oraz Golteria rozesłana. Dzięki zajęciom praktycznym uczestnicy projektu nauczyli się jak sadzić rośliny oraz dowiedzieli się o odmiennych wymaganiach bylin i krzewów.

Hhg
Hg
Kk

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
(Nasz przyszkolny mini sad)

Celem projektu jest zwiększenie lokalnej bioróżnorodności poprzez wykonanie nasadzeń starych, zapomnianych odmian drzew owocowych. Wybór dawnych odmian roślin zapewni większą odporność roślin na zanieczyszczenia środowiska oraz lepszy rozwój w rodzimym klimacie. Aby zapewnić prawidłowy rozwój drzewom a zarazem łagodzić zmiany klimatu, będzie gromadzona i wykorzystywana woda deszczowa.

Ff
F
Fff
Ffff
Fffff

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworze

(Zielona rewolucja na terenie szkoły)
Celem było wykonanie żwirowej rabaty przy wejściu do szkoły, która będzie miejscem przyjaznym dla zwierząt. Dlatego posadzono tam wiele roślin kwitnących oraz zostanie zamontowane poidełko oraz domek dla owadów. Drugim działaniem było wykonanie kwitnącej alei drzew i krzewów.

Jawor
Ggg
Gggg

Zespół Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie
(Montaż stacji pogody oraz wysiew ziół i przypraw do pojemników na terenie internatu)
Montaż stacji pogody umożliwi uczniom obserwację zmian klimatycznych i wpływu zmian pogodowych na wegetację roślin.

 

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Piławie Dolnej
(Jestem świadomy - oszczędzam wodę)

Celem projektu jest uświadomienie uczestnikom, że każdy z nas ma wpływ na stan wody co jest szczególnie ważne w rejonach gdzie występuje jej deficyt.
W ramach projektu uczniowie wykonali plakaty informujące o tym, w jaki sposób oszczędzać wodę. Podczas zajęć informatycznych w formie wykresów przedstawiali ilość zużytej wody w gospodarstwach domowych i porównywali, czy wprowadzenie drobnych zmian wpływa na oszczędności roczne. Obserwowano brzeg i roślinność rosnącą nad rzeką Piławą.

H
Hh
Hhh

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
(Czy powietrze w Polkowicach jest zanieczyszczone?)

Dokonano analizy danych dotyczących zanieczyszczeń powietrza na terenie Polkowic – dane do analizy pochodziły ze strony https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1098 oraz z badań własnych. Zbudowano czujnik do pomiaru zanieczyszczeń pyłowych powietrza, który (ze względu na nauczanie zdalne ) został zamontowany tymczasowo u jednego z uczestników projektu. Przy pomocy skonstruowanego czujnika badano obecność pyłów a w wybranych miejscach dokonano obserwacji porostów. Pierwsze obserwacje w terenie odbyły się na ulicy Skalników, w pobliżu szkoły – młodzież uczyła się rozpoznawać drzewa i porosty, które na tych drzewach występują.

B

Szkoła Podstawowa z O.P. w Zwróconej

(Drugie życie drzewa)
Posadzono trzy lipy i trzy świerki w miejsce wyciętych suchych drzew i przywieziono słupki i płyty betonowe na budowę kompostownika. Zabezpieczono materiał (ścięte fragmenty drzewa) do obserwacji w tzw. drugim życiu drzewa.

Zwrocona

Mmm
M
Mm

Szkoła Podstawowa z O.P. w Zwróconej

(Pszczoły, osy, bzygi, trzmiele - to są nasi przyjaciele!)
Miejscowość w której znajduje się szkoła ma charakter rolniczy. Dzieci pochodzą z rodzin rolniczych i wiedzą jaką ilość środków chemicznych używa się w rolnictwie i ogrodnictwie. Celem projektu jest uświadomienie jaki wpływ ma to na środowisko życia owadów zapylających oraz wskazanie działań mających je chronić i wspomagać.
Przeprowadzono cykl miniwykładów nt. zapylaczy oraz form pomocy owadom, a także wirtualne warsztaty tworzenia hoteli dla owadów. Rezultatem tych działań było zaprojektowanie i wykonanie przez uczniów hoteli i czasowe umieszczenie ich w swoich ogrodach. Docelowo zostaną umieszczone na terenie ogrodu szkolnego rabaty z roślinami miododajnymi.

Vv
Vvv
V

Szkoła Podstawowa w Świerzawie

(Adaptacja terenu przyszkolnego do zmian klimatu poprzez nasadzenie drzew)
Celem projektu jest zwiększenie bioróżnorodności fauny i flory w okolicy szkoły oraz ukazanie poprawy walorów estetycznych w wyniku takiego działania.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie
("Dbamy o zieleń = dbamy o klimat")
Projekt ma na celu kształtowanie osobistej odpowiedzialności u uczniów za zachodzące zmiany klimatyczne a także wskazanie związku miedzy przyrodą i klimatem.
Zaprojektowano i założono ogród przyszkolny wraz z miejscem na poletko badawcze.

W
Www
Ww

 

„Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie fundacja Ekologiczna „ Zielona Akcja”Legnica”

logotyp 13LOGO FEZA