Rozpoznajemy ptaki

W Polsce stwierdzono występowanie ponad 460 gatunków ptaków. Podczas "Lekcji w Przyrodzie" masz szansę spotkać kilkadziesiąt spośród nich.
Szczególnie wiele gatunków można spotkać w trakcie wizyty w rezerwacie „Stawy Przemkowskie”. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie blisko 250 gatunków ptaków, w tym około 150 lęgowych. Występuje tu przynajmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 9 gatunków z Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Jest to także bardzo ważny teren dla migrujących kaczkowatych. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: łabędź krzykliwy, gęgawa, podgorzałka  i zausznik; w mniejszej, ale znaczącej ilości tereny te zasiedlają łabędź niemy, bąk, czernica, głowienka i wodnik. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej, płaskonosa i głowienki; duże koncentracje  osiąga łabędź niemy, cyraneczka, krzyżówka i łyska (źródło: SDF, RDOŚ Wrocław).

Więcej informacji o ptakach na stonie: www.ptaki.info

 

Łabędź niemy

Łabędź niemy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Gęgawa

Gęgawa

Krzyżówka

Krzyżówka

Głowienka

Głowienka

Czernica

Czernica

Nurogęś

Nurogęś

Kuropatwa

Kuropatwa

Bażant

Bażant

Perkozek

Perkozek

Perkoz dwuczuby

Perkoz dwuczuby

Zausznik

Zausznik

Kormoran czarny

Kormoran czarny

Czapla biała

Czapla biała

Czapla siwa

Czapla siwa

Bocian biały

Bocian biały

Bocian biały_

Bocian biały_

Bocian czarny

Bocian czarny

Bielik

Bielik

Kania ruda

Kania ruda

Błotniak stawowy

Błotniak stawowy

Myszołów

Myszołów

Krogulec

Krogulec

Pustułka

Pustułka

Łyska

Łyska

Kokoszka

Kokoszka

Żuraw

Żuraw

Sieweczka rzeczna

Sieweczka rzeczna

Czajka

Czajka

Biegus zmienny

Biegus zmienny

Łęczak

Łęczak

Kwokacz

Kwokacz

Mewa śmieszka

Mewa śmieszka

Gołąb miejski

Gołąb miejski

Gołąb grzywacz

Gołąb grzywacz

Sierpówka

Sierpówka

Kukulka

Kukulka

Uszatka

Uszatka

Puszczyk

Puszczyk

Dudek

Dudek

Zimorodek

Zimorodek

Żołna

Żołna

Dzięcioł czarny

Dzięcioł czarny

Dzieciol Zielony

Dzieciol Zielony

Dzięcioł duży

Dzięcioł duży

Skowronek

Skowronek

Jaskółka dymówka

Jaskółka dymówka

Pliszka Siwa

Pliszka Siwa

Rudzik

Rudzik

Słowik rdzawy

Słowik rdzawy

Kopciuszek

Kopciuszek

Drozd śpiewak

Drozd śpiewak

Kos

Kos

Kwiczoł

Kwiczoł

Trzciniak_

Trzciniak_

Pierwiosnek

Pierwiosnek

Zniczek

Zniczek

Strzyżyk

Strzyżyk

Bogatka

Bogatka

Modraszka

Modraszka

Sikora czubatka

Sikora czubatka

Sikora uboga

Sikora uboga

Raniuszek

Raniuszek

Wąsatka samiec

Wąsatka samiec

Remiz

Remiz

Kowalik

Kowalik

Pełzacz leśny

Pełzacz leśny

Dzierzba gąsiorek

Dzierzba gąsiorek

Sroka

Sroka

Sójka

Sójka

Kawka

Kawka

Gawron

Gawron

Wrona siwa

Wrona siwa

Kruk

Kruk

Szpak

Szpak

Wilga

Wilga

Wróbel

Wróbel

Mazurek

Mazurek

Szczygieł

Szczygieł

Zięba

Zięba

Dzwoniec

Dzwoniec

Gil

Gil

Grubodziób

Grubodziób

Trznadel

Trznadel

Potrzeszcz

Potrzeszcz

Potrzos

Potrzos