Szkolenia dla nauczycieli

Podczas szkoleń w terenie nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje w zakresie aktywnych metod edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Na szkoleniach nauczyciele zostaną przygotowani do pracy ze swoimi klasami szkolnymi w nowy, interesujący sposób, poprzez gry i zabawy przyrodnicze. Głównym założeniem szkoleń jest pokazanie nauczycielom możliwości prowadzenia lekcji przyrody w każdym miejscu, nawet w najbliższym otoczeniu szkoły.

1. Podstawowa wiedza o środowisku przyrodniczym:

  • rozpoznawanie drzew i krzewów, roślin zielnych w naturalnym środowisku
  • Rozpoznawanie ptaków w naturalnym środowisku
  • Orientacja w terenie
  • Badania środowiskowe (woda, gleba, powietrze)

2. Interaktywne metody prowadzenia zajęć w terenie

  • Gry i zabawy w terenie dla różnych grup wiekowych
  • Projekty ekologiczne
  • Planowanie 'wyprawy odkrywców'
Warsztaty są odpłatne, cena ustalana jest indywidualne lub bezpłatne, w ramach realizowanych przez Fundację projektów