Owady chronione

Owady to najliczniejsza gromada zwierząt, licząca około 1 miliona gatunków, co stanowi mniej więcej 75% wszystkich zwierząt na Ziemi. Bez owadów trudno wyobrazić sobie życie na naszej planecie, zapylają one kwiaty, dzięki czemu możliwe jest powstanie owoców, użyźniają też glebę rozkładając szczątki roślin oraz stanowią źródło pokarmu dla ptaków i ssaków. Same owady zaś są w większości roślinożerne i bardzo pożyteczne. Owady charakteryzują się bardzo złożonym cyklem rozwojowym, podczas którego występuje kilka bardzo różniących się od siebie wyglądem i trybem życia stadiów. Tak skomplikowany sposób życia powoduje, że niektóre gatunki są bardzo rzadkie i wymagają ochrony. Obecnie główną przyczyną wymierania owadów jest utrata siedlisk - naturalnych lasów, starych drzew, łąk, miedz, zadrzewień śródpolnych czy suchych muraw. Szacuje się, że w ciagu ostatnich 30 lat biomasa owadów zmniejszyła się o ponad 70%.
Poniżej przedstawiamy przykłady owadów chronionych w Polsce.
Szklarnik leśny

Szklarnik leśny

Zalotka torfowcowa

Zalotka torfowcowa

Niepylak mnemozyna

Niepylak mnemozyna

Paź żeglarz

Paź żeglarz

Szlaczkon torfowiec

Szlaczkon torfowiec

Czerwończyk nieparek samica

Czerwończyk nieparek samica

Modraszek nausitous

Modraszek nausitous

Modraszek arion

Modraszek arion

Przeplatka maturna

Przeplatka maturna

Przeplatak aurinia

Przeplatak aurinia

Skalnik driada

Skalnik driada

Biegacz pomarszczony

Biegacz pomarszczony

Biegacz skórzasty

Biegacz skórzasty

Biegacz zielonozłoty

Biegacz zielonozłoty

Kozioróg dębosz

Kozioróg dębosz

Pachnica dębowa

Pachnica dębowa

Jelonek rogacz

Jelonek rogacz

Trzmiel kamiennik

Trzmiel kamiennik

Trzmiel rudy

Trzmiel rudy

Trzmiel gajowy

Trzmiel gajowy