Wąwóz Lipa

Opis miejsca:

Jest to krótka i bardzo malownicza dolinka bezimiennego potoku, z wychodniami skał zieleńcowych i unikatowymi cennymi przyrodniczo lasami. Rezerwat utworzono dla ochrony populacji salamandry plamistej, która jest tutaj dość liczna. Możliwość bezpośredniej obserwacji tego chronionego, pięknego płaza. Wędrówka po wąwozie przebiega niebieskim szlakiem /Szlak Kopaczy/. W zależności od zasobów czasowych i wieku grupy, wybranej tematyki możliwość doboru trasy dłuższej i krótszej.

Tematyka zajęć:
  • Życie i rozwój salamandry plamistej
  • Badania biologiczne wody- czyli oznaczanie jej klasy na podstawie występujących w potoku bezkręgowców
  • Bioindykatory - posługiwanie się skalą porostową
  • Warstwy lasu
  • Oznaczanie gatunków roślin zielnych
  • Oznaczanie gatunków drzew na podstawie liści i owoców
  • Pory roku w lesie
  • Ekosystem lasu
  • Ekosystem, biocenoza, biotop - praktyczne klasyfikowanie elementów środowiska do poszczególnych definicji
Czas przejścia:

trasa dłuższa 3 - 4,5 h, trasa krótsza 2 - 3,5 h

Grupa wiekowa:

OD 10-latków wzwyż

Ognisko:

w Nowej Wsi Wielkiej lub w Kłonicach pod Radogostem we własnym zakresie lub odpłatnie 2 zł./os.

Atrakcje w okolicy:

Wzgórze Radogost z wieżą widokową
Myślinów - dojście z Nowej Wsi Wielkiej do Myślinowa /dalszy ciąg niebieskiego szlaku/ - tajemniczy, zapomniany teren

Alternatywa na niepogodę:

Jawor z atrakcjami (Kościół Pokoju - wstęp płatny N-8 zł. U - 4 zł., Wieża widokowa na Zamku Piastowskim - wstęp bezpłatny, Sala Rajców w Ratuszu - wstęp bezpłatny)

Nasze motto:

Nie ma złej pogody tylko źle ubrani ludzie