Projekt Klimatyczny dla szkół

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” realizuje projekt pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu”. Projekt skierowany jest do uczniów klas V-VIII oraz uczniów szkół średnich. Jego celem jest pokazanie jak przyroda reaguje na zmiany klimatu oraz zachęcenie do działań w najbliższym otoczeniu szkoły.

W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach terenowych prowadzonych w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Chełmy , w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy oraz w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Planują również przy pomocy naszych edukatorów małe projekty, które mogą być dobrym przykładem łagodzenia zmian klimatu, np.: posadzenie drzew, krzewów, rodzimych odpornych na susze, założenie rabaty ziołowej, założenie zielonej ściany, gromadzenie wód deszczowych przy szkole lub w okolicy. Te działania powinny być związane z prowadzonymi obserwacjami w terenie.

W ramach projektu grupy szkolne otrzymują materiały edukacyjne, możliwość dojazdu i wdrożenia małego projektu( przewidziane jest niewielkie dofinansowanie), opiekę edukatorów.