Lekcje dla uczniów w terenie

Zorganizowane grupy szkolne z Dolnego Śląska uczestniczą w zajęciach terenowych organizowanych w najciekawszych miejscach przyrodniczych Dolnego Śląska, odbywających się na ścieżkach edukacyjnych. Grupy szkolne przy pomocy instruktorów terenowych wykonują ćwiczenia, obserwacje, badania i zabawy przyrodnicze. Bezpośrednio w terenie dzieci i młodzież doskonale przyswaja podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym ucząc się jego poszanowania.

Pogórze Kaczawskie