Ślad wodny - poznaj i ogranicz

Woda na kuli ziemskiej występuje w trzech stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowym. Ilość jej jest stała, lecz tylko zasoby wody słodkiej są podstawą do życia organizmów na ziemi.  Wody słodkie są wspólnym dobrem dla wszystkich organizmów, niestety jest to dobro deficytowe, zagrożone i marnotrawione przez działalność człowieka. Aby móc ograniczyć zużycie wody należy najpierw dowiedzieć się jakie jej ilości, i w jaki sposób, są zużywane. Do tego celu służy obliczanie śladu wodnego. Możemy go wyliczyć dla każdej osoby, każdego dobra i każdej usługi z której korzystamy. W skrócie można powiedzieć, że ślad wodny jest to bezpośrednie oraz pośrednie zużycie wody.

Bezpośrednie zużycie wody stanowi zaledwie 3% całego zużycia, natomiast 97% przypada na zużycie pośrednie. Zużycie bezpośrednie to woda, którą wykorzystujemy do picia, mycia, prania, gotowania czy sprzątania. Jej ilość łatwo możemy zmierzyć oraz bezpośrednio wpłynąć na ograniczenie jej zużycia. Dużo trudniej jest zmierzyć zużycie pośrednie. Zużycie pośrednie jest to woda zużywana we wszystkich etapach produkcji. Np. talerz zupy to woda zużyta do produkcji warzyw, przypraw, mycia ich i przetworzenia oraz do wyprodukowania samego naczynia. Zużycie to jest dla nas niewidoczne i pochodzi z  globalnych, wyczerpywalnych dla nas zasobów. Produkcja każdej rzeczy w naszym otoczeniu oraz każda usługa, wymaga zużycia wody, której nie jesteśmy w stanie zobaczyć.

woda

Ślad wodny dzielimy na trzy rodzaje:
  • zielony ślad wodny - mierzy ilość wody opadowej (atmosferycznej) wykorzystanej do produkcji np.roślinnej czy zwierzęcej.
  • niebieski ślad wodny - to zużycie wody powierzchniowej i gruntowej zarówno pochłoniętej w procesie produkcji (nawadnianie upraw, przemysł, gospodarstwa domowe) jak i wyparowanej do atmosfery podczas tych procesów.
  • szary ślad wodny - jest ilość wody zanieczyszczona w procesie produkcji, oraz taka, której należy użyć do rozcieńczania tych zanieczyszczeń.
WODA 2Ile wody potrzeba na wyprodukowanie:
  • 1 filiżanki kawy - 140 litrów
  • 1 jajko - 130 litrów
  • 1 szklanka mleka - 200 litrów
  • 1 kg wołowy - 15 400 litrów
  • 1litr biopaliwa 11 400 litrów
  • 1 bawełniana koszulka - 2500 litrów.
 
WODA 3

Każdy człowiek ma wpływ na środowisko naturalne, znając ślad wodny może podjąć działania zmierzające do ograniczenia bezpośredniego oraz pośredniego zużycia wody.

Bezpośrednie zużycie łatwo można ograniczyć biorąc krótki prysznic zamiast kąpieli, zakręcając kran myjąc zęby, używając wodooszczędnych sprzętów AGD, ograniczając zużycie chemii w gospodarstwie domowym (proszki do prania, płyny do czyszczenia, kostki toaletowe), zbierając deszczówkę.

Trudniej ograniczyć zużycie pośrednie, warto jednak się starać i ograniczyć kupowanie rzeczy zbędnych, niewymagających zmiany, a będących naszym kaprysem czy potrzebą chwili. Ważne jest ograniczenie w kupowaniu jedzenia, bez marnotrawienia go, kupowanie artykułów o jak najmniejszym śladzie wodnym, krajowej i lokalnej produkcji. Zmiana nawyków żywieniowych i przejście na dietę wegetariańską lub chociażby ograniczenie spożywania zwierząt, w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia śladu wodnego.

Aby sprawdzić swój ślad wodny wystarczy wypełnić ankietę, którą możemy znaleźć na różnych stronach internetowych np.

https://rankomat.pl/woda/#/

http://www.sladwodnymiast.pl/narzedzie-do-obliczania-sladu-wodnego

https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/

        Obecnie zużycie wody rośnie dwukrotnie szybciej niż liczba ludności na świecie. Jeżeli nie zmienimy swoich przyzwyczajeń, a dieta nasza nadal będzie bazować na produktach zwierzęcych nie będziemy mogli odwrócić tej tendencji. Skutkiem tego w 2050 roku ok. 5 miliardów ludzi będzie pozbawionych dostępu do czystej wody pitnej.

 

„Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie fundacja Ekologiczna „ Zielona Akcja”Legnica”

logotyp 13LOGO FEZA