Geofity Pogórza Kaczawskiego

Geo – ziemia, Fit – roślina, geofity czyli rośliny chowające się w ziemi. Są to rośloiny, które przez okres zimowy oraz częściowo wegetacyjny są ukryte w ziemi najczęściej z powodu okresowo zmniejszającego się natężenia światła, gdy liście drzew rozwiną się całkowicie, „Chowanie się” roślin może być spowodowane również kończącą się dostępną wodą a glebie w tych samych okresach wegetacji i powoduje, że rośłiny muszą przeczekać bez liści, pod ziemią, do czasu gdy woda i pozostałe warunki pozwolą na rozwinięcie żagla liściowego aby uruchomić słoneczną fabrykę. Na Pogórzu Kaczawskim gdzie występuje w iele wygasłych wulkanów co oznacza, że duża część terenu jest mocno pochylona lub gleby w wielu miejscach są słabe z powodu płytko występujących skał, duża część terenów pogórza nie jest użytkowana rolniczo oraz jest trudna do zasiedlenia. Dlatego też zachowało się stosunkowo dużo tereów, gdzie roślinność drzewiasta i zaroślowa wraz z towarzyszącymi geofitami jest bardzo bogatai można spotkać wiele rzadkich, cennych a czasem jednych z ostatnich w kraju rośłin czy zbiorowisk roślinnych w takiej skali. Dużej częśći tych roślin próżno szukać na niżu oraz równinach Polski a tym bardziej na Pomorzu czy Pojezierzu. Cała paleta wystęopujących tutaj roślin związana jest nie tylko z ukształtowaniem terenu ale i z warunkami wodnymi, klimatycznymi. Często warunki wodne, glebowe i ukształtowania terenu dają wyjątkową kombinację, która objawia się pod postacią wyjątkowych zbiorowisk roślinnych, jak np. murawy kserotermiczne, świetliste dąbrowy czy buczyny storczykowe, z których Pogórze Kaczawskie jest słynne i przyciąga rok rocznie coraz większe ilości turystów. Zbiorowiska te w dużej mierze składają się z geofitów o różnej specjalizacji, od roślin przypominających kaktusy, przez paprocie, storczyki, po rośliny bagienne czy pływajace w wodzie. Niektóre przebijają się już przez śnieg aby zacząć rosnąć, niektóre nie mają nawet milimetra zieleni w sobie i niemal całe schowane są pod ziemią a czasem widoczne są tylko ich kwiaty, niektóre też okradają swoich sąsiadów podczepiając się do nich swoimi korzeniami, a jeszcze inne nie mając zielonych liści pożyczają energię od grzybów.

KUB 7422a zawilec
Śnieżyca wiosenna Zawilec gajowy

Do najpospolitrzych geofitów należy zaliczyć: śnieżyczka przebiśnieg, śnieżyca wiosenna, zawilec gajowy, przylaszczka pospolita, gajowiec żółty, kokorycz pusta, jaskier różnolistny, podagrycznik pospolity, wiechlina gajowa, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kokoryczka wonna i wielkokwiatowa, dąbrówka rozłogowa, groszek wiosenny, czworolist pospolity, piżmaczek wiosenny, kopytnik pospolity, ziarnopłon wiosenny czy fiołek Reichenbacha, Barwinek pospolity, Ciemiernik zielony, Żywiec dziewięciolistny i wiele innych. Do nieco rzadszych i bardziej wyjątkowych zaliczają się: kokorycz wątła, gwiazdnica wielkokwiatowa, miodunka ćma, kuklik pospolity, przytulia Schultesa, przytulia leśna, turzyca cienista, turzyca orzęsiona i kupkówka Aschersona, śnieżyca wiosenna. Nieco później kwitną - lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk siny i dzwonek pokrzywolistny. Można spotkać tutaj równeż storczyki: Buławnik wielkokwiatowy mieczolistny, Buławnik czerwony, Gnieźnik leśny, Kukułka bzowa, Kukułka plamista, Obuwik pospolity, Listeria jajowata, Storczyk męski, Storczyk błotny, Kruszczyk rdzawoczerwony, Podkolan biały, Kukułka szerokolistna, Kruszczyk błotny.

storczyk meski kruszczyk
Storczyk męski Kruszczyk błotny
bulawniak wielo kuku
Buławnik wielkokwiatowy Kukułka plamista

 

„Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie fundacja Ekologiczna „ Zielona Akcja”Legnica”

logotyp 13LOGO FEZA