Jak stworzyć własny ogródek meteorologiczny- instrukcja

Czym jest pogoda? Kto i jak ją opisuje?
Żeby mówić o stworzeniu własnej stacji meteorologicznej, musimy zacząć od tego, co tak właściwie robi się na takiej stacji. A żeby wyjaśnić co robi się na takiej stacji, musimy wyjaśnić sobie, czym jest pogoda.

Pogodą nazywamy chwilowy stan atmosfery występujący w danym miejscu i czasie, określany w oparciu o elementy takie jak: temperatura, ciśnienie, czy wilgotność. Nauką zajmującą się zagadnieniami pogody jest meteorologia. Pomiary wszystkich elementów pogody przeprowadza się w wyspecjalizowanym do tego miejscu - stacji meteorologicznej. Znajduje się tam cały niezbędny do dokładnych pomiarów sprzęt, który umieszczony jest przy stacji, w ogródku, który nazywamy meteorologicznym. Część ze sprzętu (np. termometr), dla bardziej rzetelnego pomiaru umieszczona jest nad ziemią, w specjalnych białych skrzynkach, które nazywamy klatkami meteorologicznymi. Oprócz pomiarów, w stacji zapisuje się również obserwacje, które wykonują meteorolodzy. Aktualnie, coraz więcej stacji jest zautomatyzowanych, a meteorologów zastępują maszyny. Jednak maszyny, w przeciwieństwie do człowieka, nie raportują jeszcze rodzaju chmur, wielkości zachmurzenia, czy chociażby występowania mgły.

Prognoza pogody, która pojawia się w telewizji i dzięki której wiemy, jak musimy się ubrać na drugi dzień, albo czy w najbliższych dniach możemy zaplanować wyjazd, musi przejść długą drogę zanim zostanie opracowana. Na początku meteorolog musi zebrać pomiary oraz zanotować obserwacje w ogródku meteorologicznym. Jego praca powtarzana jest regularnie, w określonych odstępach czasu. Jeśli stacja jest automatyczna, pomiary są zapisywane o wiele częściej. Wyniki pomiarów przesyłane są dalej, aż trafiają do synoptyków, czyli do osób, które oceniają stan pogody, a następnie zajmują się opracowaniem prognoz pogodowych. Aby wyniki pomiarów ze wszystkich stacji były ujednolicone, meteorolodzy i synoptycy używają umownych znaków synoptycznych. Podczas zapisywania pomiarów i obserwacji na stacji, meteorolodzy umieszczają odpowiednie znaki w tabelach nazywanych raptularzami. Wykorzystywanie zarówno znaków synoptycznych, jak i raptularzy ułatwia oraz przyspiesza ich pracę.

meteo

Burza
Tecza
Snieg
Szron

 

„Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie fundacja Ekologiczna „ Zielona Akcja”Legnica”

logotyp 13LOGO FEZA