Konkurs „Czyściciel Świata”

O projekcie:

W legnickich placówkach oświatowych konkurs „Czyściciel Świata” prowadzony jest od 1999r., jest wydarzeniem cyklicznym umożliwiającym podkreślenie zaangażowania nauczycieli, uczniów i placówek oświatowych w działania proekologiczne i zbiórkę surowców wtórnych. Konkurs prowadzony jest w kategoriach: puszki, makulatura, baterie w podziale na szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola. Rokrocznie jest to ok. 40 ton makulatury, 3 tony puszek oraz ok. 1 tona baterii. Odpady te zmniejszają strumień odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Legnicy. Konkurs jest ważnym elementem edukacyjnym wspierającym wdrażanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.