Projekt klimatyczny dla szkół

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza grupy szkolne do udziału w projekcie pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka”

Projekt skierowany jest do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich z regionu Legnicy, Lubina Jawora, Złotoryi, Wrocławia.
Jego celem jest pokazanie jak przyroda reaguje na zmiany klimatu oraz zachęcenie do działań w najbliższym otoczeniu szkoły.

W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach terenowych prowadzonych w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Chełmy oraz w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy.
Planują również przy pomocy naszych edukatorów małe projekty, które mogą być dobrym przykładem łagodzenia zmian klimatu np.: posadzenie drzew, krzewów rodzimych odpornych na susze, założenie rabaty ziołowej, założenie zielonej ściany, gromadzenie wód deszczowych przy szkole lub w okolicy. Te działania powinny być związane z prowadzonymi obserwacjami w terenie.

Grupy szkolne otrzymują materiały edukacyjne, możliwość dojazdu i wdrożenia małego projektu, opiekę edukatorów.
O przyjęciu zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej o projekcie: kontakt Anna Valis Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.76 86 294 30


Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt


Konferencja on-line w ramach projektu „Przyroda łagodzi zmiany klimatu- program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka”

Konferencja będąca podsumowaniem wspólnej pracy przy szkolnych projektach wdrożeniowo/badawczych w latach 2020/2021 odbyła się w formie on-line na platformie ZOOM. Wzięli w niej udział uczestnicy wszystkich trzech naborów do projektu tj. jesień 2020, wiosna 2021 oraz jesień 2021r- opiekunowie grup, uczniowie oraz edukatorzy ekologiczni. W trakcie konferencji można było posłuchać ciekawych wykładów prowadzonych przez ekspertów -przyrodników, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wpływu zmian klimatu na stan środowiska przyrodniczego, realizacji działań z tego zakresu na terenach przyszkolnych, propozycji tematów w pracy z młodzieżą. Tematy prezentacji i wykładów : Założenia programu aktywnej edukacji „Przyroda łagodzi zmiany klimatu”, Czy mamy wpływ na łagodzenie zmian klimatu w skali lokalnej? Wykorzystanie zielono – niebieskiej infrastruktury w otoczeniu szkoły, miejscowości, na terenach prywatnych , Czy drzewa uratują klimat ? Jak będą wyglądały nasze lasy, parki za kilkanaście lat? Co kondycja drzewa może powiedzieć o zmianach klimatu? Wpływ zmian klimatu na zasoby wody, jakie działania szkolne można podejmować aby chronić i oszczędzać wodę.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wybrane, przyszkolne projekty, opiekunowie grup podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją, współpracą z uczniami, prowadzeniem badań przyrodniczych w swoich projektach. Wywiązała się dyskusja pomiędzy uczestnikami oraz wykładowcami. Konferencję zakończono podsumowaniem działań projektowych i podziękowaniem za udział w projekcie.

a1

Konkurs II

Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną w ramach projektu „Przyroda łagodzi zmiany klimatu- program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka.”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszym informujemy iż w ramach konkursu 28 szkół biorących udział w projekcie nadesłało przygotowane przez uczniów prezentacje. Materiały dokumentują przebieg małych projektów wdrożeniowo –badawczych, które uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzali na terenie swojej placówki szkolnej. Gratulujemy wszystkim szkołom pomysłów. Wybór nie był łatwy, w każdej przygotowanej prezentacji widać było zaangażowanie i starania. Serdecznie wszystkim dziękujemy za nadesłane prace i piękne projekty.

Dnia 10.12.2021 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej . Jury w składzie :
Joanna woźnicka, Sylwia Szatan, Małgorzata Bochyńska.
Decyzją Komisji Konkursowej wybrano 7 najlepszych prezentacji, które dostaną nagrodę główną – aparat fotograficzny oraz zestawy książek i dyplomy:

 • Szkoła Podstawowa w Nowym Kościele - opiekun R. Gorczyca
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie –opiekun I. Sznajdrowicz
 • Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu –opiekun B. Pachnicz
 • Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu – opiekun E. Szapował, H. Bartoszcze
 • Szkoła im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu – opiekun E. Dudek( pierwszy projekt)
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim- opiekun K. Dzikowicz-Pawluk
 • Szkoła Podstawowa w Kaczorowie – opiekun P. Jarosz (klasa VII)

Wyróżnienia otrzymują:

 • Zespół Szkół społecznych w Dzikowcu – opiekun. T. Fereżyńska
 • Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny NURT we Wrocławiu- opiekun M. Wolny
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny w Męcince- opiekun B. Melnarowicz
 • Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Rudnej – opiekun B. Musiatowicz
 • Zespół Szkół elektryczno- Mechanicznych w Legnicy- opiekun M. Wesołowska

Wyróżnione szkoły dostaną zestawy książek przyrodniczych oraz dyplomy.
Pozostałe placówki otrzymają książki przyrodnicze oraz dyplomy.
Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy placówek szkolnych

Dziękujemy i gratulujemy
Zespół Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja

3

Konkurs I

Rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną w ramach projektu „Przyroda łagodzi zmiany klimatu- program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka.”

Niniejszym informujemy iż w ramach konkursu 12 szkół biorących udział w projekcie nadesłało przygotowane przez uczniów prezentacje. Materiały dokumentują przebieg małych projektów wdrożeniowo –badawczych, które uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzali na terenie swojej placówki szkolnej.

Dnia 15.06.2021 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej . Jury w składzie :
Joanna woźnicka, Sylwia Szatan, Paweł Zachłowski

Decyzją Komisji Konkursowej wybrano:
I Miejsce: SP 3 Złotoryja- opiekun- Karolina Mikołajczak
II Miejsce: SP w Piławie Dolnej- opiekun –Iwona Chorążewska
III Miejsce: SP nr4 w Polkowicach- opiekun- Emilia Sadecka
Wyróżnienie: Szkoła im. Narodów Zjednoczonych w Polkowicach- opiekun Aleksandra Kazienko

Zwycięskie placówki otrzymały nagrody rzeczowe w postaci aparatów fotograficznych, zestawu książek przyrodniczych oraz dyplomów.
Gratulujemy wszystkim dwunastu szkołom, które nadesłały prezentacje. Wybór nie był łatwy, w każdej przygotowanej prezentacji widać było zaangażowanie i starania. Serdecznie wszystkim dziękujemy za nadesłane prace.

2

Fotoleracja ze szkolenia edukatorów w Dobkowie Villa Greta 5.10-6.10.2021

W ramach projektu „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej.

Dobkow

Dobków
Dobków
Dobków
Dobków
Dobków
Dobków
Dobków
Dobków
Dobków
Dobków
Dobków
Dobków
Dobków
Dobków
Dobków

KONFERENCJA „PRZYRODA ŁAGODZI ZMIANY KLIMATU"

Wiosenną edycję projektu „Przyroda łagodzi zmiany klimatu- program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka” otworzyła konferencja online , która odbyła się 26.03. 2021 roku na platformie ZOOM. W konferencji wzięły udział wszystkie chętne placówki, które nadesłały deklarację udziału w projekcie oraz uczestnicy poprzedniej, jesiennej edycji projektu. Podczas spotkania uczestnikom została zaprezentowana najnowsza wiedza z zakresu zmian klimatu oraz sposoby łagodzenia i adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych i przyrodniczych a także zostały przedstawione propozycje i inspiracje dla opiekunów grup w jaki sposób mogą utworzyć miejsce przyjazne zachowaniu bioróżnorodności na terenie swojej placówki szkolnej.

W dalszej części konferencji zostały przekazane uczestnikom informacje dotyczące przebiegu projektów wdrożeniowych i badawczych- kroki jakie należy podjąć przy realizacji, szczegółowy zakres działań, terminy składania dokumentów, informacje o materiałach edukacyjnych jakie otrzymają grupy podczas realizacji, oraz o konkursie wieńczącym zakończenie Małych Projektów Szkolnych.
Na zakończenie uczestnicy I edycji podzielili się swoimi doświadczeniami z przebiegu realizacji swoich projektów , był czas na pytania i odpowiedzi oraz rozmowę.

1


W jakich zajęciach mogą wziąć udział uczniowie ?

Warsztaty terenowe

Prowadzone są przez edukatorów w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Chełmy oraz w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy.
Są to jednodniowe ( min.4 - 5 godzinne ) zajęcia w terenie poświęcone takim zagadnieniom jak wpływ zmian klimatu na środowisko wodne, środowisko leśne, siedliska i gatunki, które są wskaźnikami zmian klimatu.

Uczniowie pod opieką edukatorów prowadzą obserwacje siedlisk i gatunków oraz uczestniczą w zabawach edukacyjnych.

Grupy otrzymują materiały edukacyjne poświęcone tym zagadnieniom.
Zakwalifikowane grupy do udziału w projekcie mogą otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdu w kwocie do 600 zł brutto.

Małe projekty

Grupy, które uczestniczyły w zajęciach terenowych i zainteresowane kontynuacją działań mogą przy pomocy naszych edukatorów zaplanować realizację małych projektów łagodzących skutki zmian klimatu np.: posadzenie drzew, krzewów rodzimych odpornych na susze, założenie rabaty ziołowej, ogródka przyszkolnego, założenie zielonej ściany, sadzawki na wody deszczowe, gromadzenie wód deszczowych w pojemniku itd. Projekt może być zlokalizowany przy szkole lub w okolicy.

Ważnym elementem małego projektu będzie prowadzenie prostych badań lub obserwacji dokonywanych na terenie realizacji projektu lub w okolicy szkoły np.: obserwacja owadów na utworzonym siedlisku, obserwacja zmian pogodowych, badanie czystości wody na terenie cieku czy zbiornika wodnego, badanie stanu czystości powietrza w oparciu o skalę porostową. To tylko niektóre przykłady, liczymy na pomysłowość grup szkolnych. Nasi edukatorzy będą wspierać wymyślenie i zaplanowanie działań małego projektu, będą również wspierać jego realizację – przeprowadza warsztat na początku projektu oraz w trakcie.
Czas trwania projektu – od 3 - 5 miesięcy. Grupa może otrzymać środki finansowe na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania projektu w kwocie do 1 800 zł brutto.

Konkurs na małe formy elektroniczne poświęcone zmianom klimatu

Grupy które wezmą udział w projekcie „Przyroda łagodzi zmiany klimatu będą mogły przygotować prezentacje multimedialne lub krótkie filmiki dotyczące warsztatów w terenie lub realizacji małych projektów.
Prezentacja Power point – od 12 – 24 slajdów ( krótkie opisy + zdjęcia), filmik – nakręcony komórką czas trwania – 3 min.
Jedna grupa zgłoszona do projektu może przekazać tylko jeden materiał.
Najlepsze materiały otrzymają nagrody w aparaty fotograficzne i książki przyrodnicze.

„Przyroda łagodzi zmiany klimatu – program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka”, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej